2016-06/rrf-bz-e-031 2016-06/rrf-bz-e-032

Werken voor Eduzon

Eduzon werkt met kinderen en jongeren voor wie ontwikkelen niet vanzelfsprekend is. Deze kinderen en hun ouders staan voorop in onze begeleiding. Omdat ieder van hen specifieke eisen stelt, werken wij met verschillende ontwikkelcoaches en begeleiders. Wat zij gemeen hebben, is dat ze zelfstandig ondernemer zijn. Daarbuiten heeft ieder eigen talenten, eigenschappen en vaardigheden. De combinatie maakt dat wij voor ieder kind of jongere een passende ontwikkelcoach of begeleider kunnen vinden.  

Onze ontwikkelcoaches bieden levensloopbegeleiding en bouwen een band op met een cliënt en zijn of haar ouders. De relatie biedt de veiligheid die onze cliënten nodig hebben om een stap in een nieuwe situatie te durven zetten en zich daardoor te ontwikkelen. Behalve met ontwikkelcoaches, werken wij met specialistische begeleiders. Zij bieden gedurende kortere tijd training op een specifiek terrein.

Wat moet je kunnen en willen?

De ontwikkelcoaches en begeleiders die voor Eduzon werken, zijn in staat om vanuit de ontwikkelvraag van een kind en dienend aan het systeem rond het kind te werken. Dit betekent dat je bij uitstek in staat moet zijn om de ontwikkeling van de cliënt centraal te stellen. Vertrouwen op jezelf en de ander is een belangrijke basis.

Onze ontwikkelcoaches en begeleiders moeten contact kunnen maken met dit ene kind, zien wie hij of zij is en aansluiten op zijn of haar behoeften en talenten. Elk van hen moet ook zelf uit de eigen comfortzone durven stappen, kunnen reflecteren op het eigen denken en handelen en bereid zijn zich te ontwikkelen. Onze ontwikkelcoaches ontwikkelen samen het ambacht ‘mediërende levensloopbegeleiding’. Ga je als ontwikkelcoach voor Eduzon aan de slag, dan ben je bereid de opleiding Mediërend Leren te volgen. Wij bieden daarnaast interne training en coaching en vinden het belangrijk dat onze coaches en begeleiders elkaar regelmatig ontmoeten. Ontmoeting en interactie zijn ook hier de basis om samen aan ontwikkeling te werken.

Wil je de mogelijkheden onderzoeken om met Eduzon samen te werken? Je bent welkom om te bellen: 0561 616189.

Wil je meer weten over onze visie?