2016-07/rrf-bz-e-017 2016-07/rrf-bz-e-018

Stappenplan

  1. Ouders die zorgen en/of vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind nemen contact op met het gebiedsteam van de gemeente. Voorwaarde is dat hun zoon of dochter al eerder de diagnose ASS, ADHD en ADD of een combinatie daarvan kreeg.
  2. Een vertegenwoordiger van het gebiedsteam voert een gesprek met de betreffende ouders. Soms wordt ook het kind of de jong volwassene gevraagd om aan te schuiven.
  3. De gemeente besluit om al dan niet een indicatie af te geven.
  4. Is er sprake van een indicatie, dan bespreekt de vertegenwoordiger van het gebiedsteam met de ouders, of de jong volwassene, of Eduzon de gewenste begeleiding mag geven.
  5. Het gebiedsteam neemt contact op met Eduzon om de mogelijkheden te bespreken. Soms krijgen de ouders de ruimte om hiervoor zelf een afspraak te maken.
  6. Een medewerker van Eduzon voert een kennismakingsgesprek met het gezin. Verloopt de kennismaking positief, dan zoekt Eduzon een ontwikkelcoach die het gezin mediërende levensloopbegeleiding biedt.
  7. De ontwikkelcoach, het kind en de ouders starten het ontwikkelingstraject.

In enkele gevallen kan een kind ook rechtstreeks doorverwezen worden naar Eduzon. Dit gebeurt dan via een huisarts of psycholoog.