2016-06/1466427438_mvo-verlsag-rrf-bz-e-001

MVO

Eduzon is een uniek concept waar school, zorg en opvoeding samenkomen. Een ontwikkelplek waar potentieel bij ieder kind wordt vrij gemaakt. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering bij Eduzon geworden. Dit betekent dat de organisatie behoort tot de koplopers van Nederland op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Dit blijkt uit een MVO scan die in de zomer van 2012 werd uitgevoerd door Gertrud van Leeuwen MVO Advies. Deze MVO scan brengt de successen in beeld en de kansen voor de toekomst. De organisatie is laagdrempelig. Begeleiding van cliënten kan op locatie van Eduzon of thuis of elders. De bedrijfsruimten  van Eduzon zien er verzorgd en uitnodigend uit. De verbouwing vond plaats met voornamelijk hergebruikt materiaal en de inrichting met tweedehands spullen. Dit is een mooi voorbeeld van duurzame ontwikkeling. Voldoen aan de behoeften van nu, zonder de mogelijkheden aan te tasten van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. In de toekomst wil Eduzon ook dagbesteding en groepsactiviteiten aanbieden. Sociale duurzaamheid (people) is één aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De andere aspecten zijn de zorg voor het milieu (planet) en goed bestuur (profit).

De Triple P-benadering: People, Planet, Profit bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geeft inzicht in het proces waarbij onze onderneming streeft naar een optimale balans. Hieronder vindt u 10 voorbeelden van ons MVO beleid.

People (sociaal beleid)

  • Binnen Eduzon zijn belangrijke waarden, aandachtig en respectvol met elkaar omgaan. Een goede onderlinge relatie is belangrijk voor het stimuleren van ontwikkeling bij kinderen en jongeren.
  • De ZZP-ers waarmee Eduzon samenwerkt, worden gestimuleerd zich te ontwikkelen, feedback te geven en krijgen ondersteuning en training.
  • Eduzon streeft naar een samenwerkingsbestand met ontwikkelcoaches die een afspiegeling zijn van de samenleving. Bij werving van nieuwe ontwikkelcoaches zoekt Eduzon actief naar mensen uit groepen die nog ondervertegenwoordigd zijn in de organisatie.

Planet (zorg voor het milieu)

  • Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden en GFT zelf gecomposteerd. Goed speelmateriaal, niet meer in gebruik, gaat naar de kringloopwinkel.
  • Eduzon streeft ernaar om het energieverbruik te beperken en heeft maatregelen genomen zoals het aanbrengen van spaarlampen.
  • De locatie Eduzon wekt zelf duurzame energie op middels 34 zonnepanelen.
  • De locatie Eduzon is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (trein en bus) en ligt in het centrum van het dorp Wolvega.

Profit (goed bestuur)

  • Duurzaamheidoverwegingen zijn een vast onderdeel van de besluitvorming en de planning van activiteiten binnen Eduzon.
  • De kwaliteit van “Mediërend Leren” staat hoog in het vaandel. Even belangrijk daarbij is een positief leerklimaat scheppen en een open en transparante communicatie met de cliënten, ouders en ontwikkelcoaches. Feedback van hen op een efficiënt werk- en leerproces is hierbij essentieel.
  • Van cliënten en hun ouders wordt een betrokken en actieve inzet gevraagd bij de analyse van de hulpvraag, de financieringsaanvraag en het ontwikkelingtraject.

MVO of duurzaam ondernemen is een continue proces. Eduzon heeft het MVO Manifest voor een Gezonde Toekomst van de Zorgsector ondertekend. Een uitdaging is de aandacht en bewustwording voor duurzaamheid in de gehele organisatie realiseren. Kansen voor de toekomst zijn de spaarlampen te vervangen door LED verlichting  om het energieverbruik  nog verder te beperken. Het berekenen van onze CO2 uitstoot vinden wij ook belangrijk. Verder maken wij een keuze bij welk goed doel of liefdadigheidsproject Eduzon betrokken wil zijn. Passend bij de waarden, visie en missie van Eduzon.