2016-06/rrf-bz-e-022 2016-06/rrf-bz-e-023

Leren voor het leven

Je leert voor het leven. Wij bieden daarom ondersteuning op alle levensgebieden waarop iemand actief is. Thuis, op school, op het werk of bijvoorbeeld de sportvereniging. Wij vragen iedereen die een rol speelt in het leven van de persoon die wij begeleiden om hem of haar te ondersteunen. Dit kan ook betekenen dat wij de ander vragen om het eigen gedrag op onze cliënt aan te passen. Het organiseren van een krachtig netwerk dat werkt voor deze ene persoon is een belangrijk doel van onze inzet. De betrokkene krijgt daardoor bij uitstek de kans om alles wat hij leert in het echte leven te oefenen.

Leren voor het leven betekent ook dat de levensloop van onze cliënten het uitgangspunt is voor onze begeleiding. Iedere nieuwe levensfase roept immers de behoefte aan nieuwe ontwikkelingsstappen op.