2016-06/rrf-bz-e-013 2016-06/rrf-bz-e-014

Kennismaking en onderzoek

Onze begeleiding start met een kennismakingsgesprek. Wij vertellen hoe wij werken en kijken samen met de cliënt en zijn ouders naar de ontwikkelvraag die zij hebben. Deze kennismaking biedt alle betrokkenen de kans om te kijken of we gaan samenwerken. Is het antwoord ‘ja’, dan bekijken wij welke ontwikkelcoach het beste bij dit kind of deze jongere en het bijbehorende gezin past.  

De ontwikkelcoach brengt samen met de cliënt en zijn ouders het leven van hem in kaart. Gezamenlijk wordt gekeken waar hij staat en naartoe wil en welke routes daarvoor gevolgd kunnen worden. De betrokkenen kijken bovendien samen wat dit kind of deze jongere in huis heeft om deze routes te kunnen volgen en welke bijdragen van anderen hij daarbij nodig heeft. Ze kijken ook naar het netwerk rond deze ene persoon en de manier waarop dit kan worden ingezet.  

De cliënt, de ouders en de ontwikkelcoach vertalen het resultaat van het onderzoek samen in een ontwikkelplan. Dit vormt de start van onze levensloopbegeleiding. Lees meer.