2016-06/rrf-bz-e-007 2016-06/rrf-bz-e-008

Feuerstein, Meichenbaum en Mediërend leren

Feuerstein werd als ontwikkelpsycholoog voor de uitdaging gesteld om de getraumatiseerde joodse kinderen na de Tweede Wereldoorlog op niveau en potentieel in te delen in het onderwijs. De gestandaardiseerde testen boden hem geen houvast, ze waren te statisch. Hij ontwikkelde een manier om vanuit de ontmoeting met het kind dynamisch zijn of haar potentieel vast te stellen. Wat kan dit kind goed? Welke leerstijlen hanteert het? Welke ondersteuning maakt dat dit kind goed presteert? In de training die Feuerstein ontwikkelde, draait het om de ontmoeting. De therapeutische benadering vanuit de interactie van Feuerstein wordt mediatie genoemd. Samen oefenen wat je later alleen kunt!

De taakprocessen van kinderen met ASS verlopen moeizaam. Wil je dit veranderen, dan moet je hun interne zelfsturing verbeteren. De Meichenbaum Methode biedt hiervoor veel aanknopingspunten. Uitgangspunt is dat kinderen zichzelf leren aansturen via effectievere en helpende innerlijke taal. Die innerlijke taal stuurt namelijk de taakprocessen aan. De begeleiders zien in welke fase van de taak het kind is en stellen ontwikkelingsgerichte vragen. Het proces zelf blijft bij het kind. Ook voor ouders die hun kind willen stimuleren in zelfredzaamheid is deze manier van  begeleiden heel interessant. Het kind wordt hier namelijk direct zelfstandiger van.

Emiel van Doorn ontwikkelde bij StiBCO het mediërend leren dat de basis is van onze mediërende levensloopbegeleiding. Het betekent dat je het proces bij de eigenaar ervan laat en via mediërende ontmoeting naar oefenen gaat. De cliënt doet de ervaring op die hij nodig heeft voor het ‘echte’ leven. Tijdens de ontmoeting oefen je je cognitief gereedschap en leer je leren!
Meer over mediërend leren: www.stibco.nl