2016-06/rrf-bz-e-035-kleiner 2016-06/rrf-bz-e-035 2016-06/rrf-bz-e-036

Een hoofdrol voor ouders

De meest langdurige relatie die een kind of jongere heeft, is die met zijn ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling en de beste ontwikkelcoach die hun zoon of dochter kan hebben. Onze begeleiding is er daarom ook op gericht ouders in hun kracht te zetten. Wij gaan ervan uit dat zij bij de sessies met onze ontwikkelcoach aanwezig zijn. Ook zij leren daardoor van onze aanpak. Ouders waarvan de zoon of dochter door ons wordt begeleid, staan ervoor open om ook zichzelf te ontwikkelen.