2019-03/de-start-header

Eduzon - de start

Stichting Eduzon is een ouderinitiatief.

Vanuit de ontwikkelbehoefte van hun kind met Autisme Spectrumstoornis (ASS), zijn Jan en Rita Baas hun zoektocht begonnen. Er waren mogelijkheden voor diagnostiek van ASS maar aansluitende begeleidingsmogelijkheden waren er praktisch niet.

Hierop zijn Jan en Rita samen met anderen passende begeleiding gaan organiseren. Uitgangspunt hierbij was, dat de behoeften (de needs) en het systeem van het kind leidend moesten zijn in het programma en aanbod, voor het stimuleren van de ontwikkeling.

Steeds uitdagend, rekening houdend met de kwaliteiten en beperkingen, zodat er voortdurend ontwikkelruimte blijft.

Belangrijke grondtoon in het ontstaan van Eduzon is de Feuersteintherapeut Eric van der Pol. Hij wist ontwikkeling te geven, waar eerst een blokkade was. Zowel bij de ouders als bij hun kind.

Jan en Rita leerden dat ze zelf in ontwikkeling moesten, om voor te gaan in de ontwikkeling van hun kinderen. Via StiBCO werden ze zelf Feuersteintherapeut en gingen ze zich verder bekwamen in de theoretische kennis van het autisme spectrum. Theoretische kennis kwam samen met de ervaring die ze al hadden in verschillende typen onderwijs en als ouders.

Vanaf 2008 werd er in Eduzon ontwikkelend en evoluerend gewerkt aan het concept Mediërende levensloopbegeleiding (MLB). Naar dit concept wordt vanaf 2014 wetenschappelijk onderzoek gedaan bij Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Mediërende Levensloopbegeleiding is een succesvol concept, waarvan al vele gezinnen en kinderen kunnen profiteren.

Vanaf 1 oktober 2014 is de uitvoering ervan overgedragen aan Stichting Eduzon.

Vanuit hun eigen organisatie werken Jan en Rita Baas verder aan het ontwikkelen van Mediërende Levensloopbegeleiding, het opzetten van trainingen en modules en het uitbrengen van producten en materialen ter ondersteuning van Mediërende Levensloopbegeleiding.

Stichting Eduzon is dankbaar voor het nemen van dit ouderinitiatief en met wat er is opgezet en doorgegeven. Met respect naar onze grondleggers toe zetten we elke dag met een groep ontwikkelcoaches en begeleiders Mediërende Levensloopbegeleiding voort.

Samen werken aan ontwikkeling.

Dankbaar voor alles wat er ooit is ontstaan en trots dat we dit mogen voortzetten.