2020-03/1585300942_coronavirus

Corona-Nieuws

Kinderen gaan niet meer naar school en krijgen thuis educatie. Ouders werken zoveel mogelijk thuis. Als ouder sta je voor de onmogelijk taak om op hetzelfde moment juf/meester, werknemer EN ouder te zijn. Het coronavirus heeft een enorme impact op het dagelijks leven.

De Rijksoverheid / RIVM heeft een pakket maatregelen opgesteld om de verspreiding van het virus in te dammen. Eduzon volgt de richtlijnen van het RIVM. Dit heeft tot gevolg dan begeleidingen niet meer Face-to-Face worden aangeboden maar in afstemming passend maar anders wordt ingevuld. We merken dat het veel vraagt maar dat er ook voornamelijk in goede afstemming gewerkt wordt in deze nieuwe en bijzondere tijd.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Eduzon met betrekking tot het Coronavirus.

We zijn in gedachten bij jullie en zeker ook bij alle mensen in de zorg en op andere terreinen die hun werk moeten blijven doen.

Bestuur Eduzon

RICHTLIJNEN
Laatste update: 31-3-2020

Verlenging van de coronamaatregelen. Alle maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april 2020.

Het is de verantwoordelijkheid van Eduzon om mee te werken aan het afremmen en voorkomen van (verdere) besmettingen van het virus. Dit doet zij door de volgende richtlijnen in acht te nemen. Deze richtlijnen blijven van kracht totdat het RIVM met andere maatregelen komt.

Hoofdrichtlijn
Cliënten, ouders en opdrachtnemers van Eduzon houden zich aan de richtlijnen van het RIVM

Richtlijnen vanuit Eduzon
Zoek samen met de ontwikkelcoach / begeleider(s)  van Eduzon naar een passende vorm van begeleiding op afstand.

Waar begeleiding op afstand echt niet mogelijk is. 
De volgende richtlijnen gelden, zolang er geen algeheel contactverbod afgekondigd is:

  • Zorg voor zo min mogelijk huisgenoten in de ruimte waar begeleiding wordt geboden.
  • Houd 1,5 meter afstand van uw ontwikkelcoach en/of begeleider(s). Gezinsleden mogen wel in elkaars nabijheid zijn.

BELANGRIJK
Geeft uw ontwikkelcoach of begeleider informatie over de gezondheidsomstandigheden binnen uw gezin. Laat Face-to-Face afspraken niet doorgaan als iemand in het gezin verkouden is en/of griepklachten heeft. 
 

Tips en advies