2016-06/rrf-bz-e-015 2016-06/rrf-bz-e-016

Cliëntenraad

Sinds 2012 heeft Eduzon een cliëntenraad. Elke officiële zorginstelling moet een cliëntenraad hebben; dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De raad bestaat uit een groep mensen die de belangen van de cliënten behartigt door mee te praten over bepaalde (beleids-)zaken en advies te geven aan het bestuur van de zorginstelling. Dat is belangrijk want de cliëntenraad kan meedenken vanuit de ervaringen van cliënten. Cliënten moeten zich veilig, geholpen en gehoord voelen. Voor uw en ons belang willen wij ons inzetten.

Graag stellen wij onszelf aan u voor:

Mijn naam is Hanneke Zonderland; ik woon in Sonnega met mijn man en onze kinderen. Naast moeder en huisvrouw zijn, werk ik als doktersassistente in een huisartsenpraktijk in Heerenveen. Het is voor mij belangrijk om een actieve rol te spelen in de wereld om mij heen. Daarom maak ik tijd vrij voor diverse bestuurlijke functies (o.a. gemeente, school, koor).
Drie jaar geleden kwamen wij in contact met Eduzon. Binnen ons gezin hebben we ervaren hoe moeilijk het kan zijn als je kind niet in het schema van de maatschappij loopt. De steun en begeleiding die wij bij Eduzon ervaren, is bijzonder waardevol, zowel voor ons kind als ook voor onszelf. De ontwikkelingsgerichte begeleiding spreekt ons aan. Daarom was ik direct gemotiveerd om deel uit te maken van de cliëntenraad, om samen met andere betrokkenen de belangen van ouders en kindereen te behartigen. “Meedenken, meepraten en meedoen” dat is mijn motto!

Hallo, mijn naam is Ina Hoffman. Ik woon, samen met mijn twee kinderen, in Noordwolde.  Doordat mijn zoon een onderwijsontheffing kreeg in 2011 was ik op zoek naar bij ons passende ondersteuning. Een telefoontje met Eduzon gaf duidelijkheid. Een jaar later heb ik ook mijn dochter hulp geboden met inzet van Eduzon. Ik ervaar een warme ondersteuning bij de opvoeding/problematiek van mijn beide ASS-ers. Op een gegeven moment kwam Eduzon met de vraag of ik zitting zou willen nemen in een op te richten Cliëntenraad voor Eduzon. Daar hoefde ik niet over na te denken. En met veel plezier draag ik vanuit mijn gedachtengoed en ervaringen  mijn steentje bij. Ik hoop nog enige tijd waardevolle bijdragen aan de Cliëntenraad te kunnen leveren en daarmee mede een vertegenwoordiging te zijn voor alle ouders en kinderen, die Eduzon ingeschakeld hebben. En hoe mooi zou het zijn als u als ouder ons als Cliëntenraad gaat vinden voor vragen/opmerkingen en ideeën. Dat zou ik een mooi iets vinden. Samen naar een mooie Eduzontoekomst.

En nu? Dat vroeg ik, Christine Mulder, mij vijf jaar geleden af toen mijn oudste voor de tweede keer van een basisschool werd gestuurd. Toen uiteindelijk de diagnose Asperger werd gesteld, wilde ik naast de grote zorginstelling waar mijn zoon onder controle is ook graag een plek dichtbij waar zowel hij als ik terecht kan voor hulp. Eduzon voelde als en warm bad en heeft ons enorm geholpen. De manier van zorgen en begeleiden past helemaal bij ons, omdat wordt uitgegaan van de kracht en unieke kwaliteiten van de kinderen èn van de ouders. Door daarin te leren geloven, sta je sterker in je schoenen en kun je samen de wereld aan. Dankzij Eduzon redt mijn zoon het weer kan ik, als alleenstaande moeder, werken en is er ruimte voor het schrijven van bijvoorbeeld columns, gedichten, een biografie en het maken van fotografische kunst. Mijn drie kinderen en ik zijn nu een hecht en gelukkig gezin. En dat gun ik iedereen. Om ervoor te zorgen dat Eduzon blijft wie ze is en al haar hulp, zorg en begeleiding kan blijven geven, zet ik me met overtuiging in voor de cliëntenraad.